Mauritius

Swipe

Nieuwe lijfeigenen

De Indiërs gingen scheep in Madras, Calcutta en Bombay. Zij werden aangetrokken door beloftes van goedbetaald werk, accommodatie en een betaalde reis terug naar huis na afloop van vijf jaar werk. Loze beloftes, zo bleek bij aankomst in Port Louis. De meesten wisten niet eens dat Mauritius zo ver van huis lag.

Na een verblijf in barakken in de hoofdstad gingen de arbeiders naar de verschillende plantages waar ze onder toezicht van hardhandige opzichters lange werkdagen maakten. Wie een dag ziek was moest twee dagen loon inleveren. Het salaris was zo laag dat velen zich in de schulden staken en nooit meer terugkeerden naar hun geboorteland.

Mahatma Gandhi

Dat in deze situatie enige verbetering kwam is vooral te danken aan de Indiase filosoof en politicus Gandhi (later Mahatma Gandhi). Hij bezocht Mauritius in 1907 en was geschokt te zien in welke omstandigheden zijn landgenoten leefden. Hij stuurde vervolgens de Indiase jurist Manilall Doctor naar Port Louis om de koelies te helpen zich te organiseren en burgerrechten te verkrijgen. Er leefden toen 300.000 Indiërs op Mauritius.

Doctor had succes: in 1916 werd de contractarbeid afgeschaft. Er kwam onderwijs voor Indiërs, de roepie werd legaal betaalmiddel en de eerste hindoeïstische krant verscheen. Sommige Indiërs wisten door hard werken zelf eigenaar van een plantage te worden. In de politiek kregen zij pas tien jaar later een stem.

10 prachtige bestemmingen in Mauritius