Het Departement Lot

Swipe

Figeac

De stad Figeac ligt op de oever van de rivier de Célé, slechts 7 km ten noordwesten van Capdenac-le-Haut en de rivier de Lot. De nederzetting ligt op een belangrijk kruispunt van wegen tussen de landstreken Auvergne, Rouergue en Quercy. Voor en tijdens de middeleeuwen passeerden in topjaren niet minder dan 1,3 miljoen pelgrims Figeac op weg naar Santiago de Compostella in Noord-Spanje. Voor hen bouwde men in de 9de eeuw een klooster. Figeac groeide rondom dit klooster in de vorm van een driehoek. De zuidzijde van de driehoek werd afgeschermd door de rivier de Célé; langs de linker- en rechterzijde van de driehoek bouwde men stadswallen. Het is dan ook geen wonder dat in de middeleeuwen veel bankiers en kooplieden hier hun handelshuizen vestigden: de stad was goed te verdedigen; het lag op een kruispunt van wegen; het kon over genoeg water beschikken; en er lagen in de omgeving voldoende landbouwgronden om een constante stroom voedsel te garanderen. Mede dankzij de rijke bankiers en handelaren ontwikkelde de stad zich voorspoedig.

Architectuur

Een aantrekkelijke kant van een bezoek aan deze stad is dat er enkele goede voorbeelden van middeleeuwse bouwkunst te bewonderen zijn. Deze huizen van zandsteen stammen uit de periode 1100 tot 1500. Veel van deze verblijven bestaan uit drie lagen. Op de begane grond was de werkplaats; de deur naar de werkplaats was halfrond. Veel van deze halfronde deuren zijn in het stadsbeeld bewaard gebleven. Op de eerste verdieping woonde men. Veelal was er op de begane grond een rechthoekige deur met erachter een trap die naar de woonvertrekken op de eerste verdieping leidde. Vandaar dat u in sommige straten steeds een halfronde deur naast een `gewone' rechthoekige deur ziet staan. De tweede verdieping, onder het bijna platte pannendak, was open en diende om de was te drogen en groente en fruit te stallen. Men noemt zo'n open zoldering een soulelho.

In de 16de eeuw voegde men galerijen en rechthoekige vensters in de stijl van de renaissance aan de gebouwen toe. Huizen werden rondom binnenhoven gebouwd, statige trappen gingen de verschillende verdiepingen verbinden, en de gevels werden met torentjes versierd. In de 18de eeuw begon men met het herindelen van huizen; veel werkplaatsen op de begane grond werden omgetoverd tot woonvertrekken. Niet veel later begon men de open zolderingen dicht te maken met onder meer kleine ramen. Als u tijdens een wandeling goed oplet, dan ziet u veel voorbeelden van deze verbouwingen: de bovenste verdieping bestaat vaak uit een rij ramen. Vroeger was dit een open zoldering waar de lucht vrij spel had. Van al deze veranderingen in de bouwkunst kunt u in Figeac voorbeelden zien.

Hôtel de la Monnaie

Een goed voorbeeld van middeleeuwse bouwkunst is het Hôtel de la Monnaie aan het Place Vidal. Met name de achterzijde van het gebouw aan de Rue Ortabadial is nog in zijn oorspronkelijke 13de-eeuwse staat. Aan de naam van deze straat (orta badial) kun je opmaken dat hier de tuin van het klooster lag. De schoorsteen op het gebouw is typerend voor Figeac. In het Hôtel de la Monnaie is het Toeristen-informatiekantoor gevestigd. Bovendien kunt u in het gebouw het kleine Musée de Vieux Figeac vinden. Op het Place Vidal is veel parkeergelegenheid.

Musée de Vieux Figeac geopend: juli-aug. ma.-za. 10-12.30 u. en 14.30-18.30 u.; april-juni en sept.-okt. ma.-za. 10-12 u. en 14.30-18 u.; nov.-mrt. ma.-za. 11-12 u. en 14.30-17.30 u.

Église Saint-Sauveur

De Église Saint-Sauveur fungeerde als kloosterkerk voor de benedictijnenabdij van Figeac. Van het oorspronkelijke bouwwerk uit 1093 is alleen het grondplan nog bewaard gebleven; de rest stamt uit later perioden. De kerk met zijn unieke sfeer lijkt smal door het gebruik van brede pijlers die het hoge middenschip van de veel lagere zijschepen scheiden. Grote aantallen pelgrims op weg naar Santiago de Compostella hebben in deze kerk plaats genomen om te bidden. In de 14de-eeuwse kapellen in de zijschepen staan fraaie altaren. De kapitelen van de rechter rij zuilen zijn rijk bewerkt. Dit deel is dan ook ouder (14de eeuw) dan het deel waarvan de kapitelen niet bewerkt zijn (17de eeuw). De hoge ramen plaatste men in de 14de eeuw. Het gotische koor restaureerde men in de 17de eeuw.

Schitterend is de 13de-eeuwse kapel Notre Dame de Pitie, rechts van de kooromgang. De fraai bewerkte en beschilderde panelen tegen de wanden werden in de 17de eeuw vervaardigd door Delclaux, een ingezetene van Figeac. Vergeet niet het licht aan te doen, de lichtschakelaar zit naast de toegangsdeur van de kapel. Rechts achter het altaar is een prachtige afbeelding van het slapende kindje Jezus op het kruis waaraan hij later zou sterven. De kleurrijke gebrandschilderde ramen stammen uit 1883. De kapel deed vroeger dienst als kapittelzaal waar de kloosterlingen vergaderden.

Hotel Medieval la Commanderie des Tempeliers

Via de Rue Gambetta, de middeleeuwse hoofdstraat van Figeac, kunt u naar het Place Champollion wandelen. Op nr. 41 staat een middeleeuwse woning van een rijke koopman uit de 14de eeuw, het zogenoemde Hôtel Medieval La Commanderie des Tempeliers. Het huis is te bezichtigen.

Hotel Medieval la Commanderie des Tempeliers geopend: juni-15 sept. dgls. 10-13 u. en 14-19.30 u., di. en do. sluit men pas om 21.30 u.

Jean Francois Champollion

Via de Rue Gambetta en het Place Carnot wandelt u naar het Place Champollion. Op het Place Carnot stond vroeger de overdekte markt. Tegenwoordig is het een gezellig plein met terrasjes en 's avonds veel muziek. Het Place Champollion is een plein uit de 14de eeuw. Het huis met de bloemenwinkel is een goed voorbeeld van een 14de-eeuwse woning van een rijke handelaar.

Het plein is vernoemd naar de in Figeac geboren Jean Franc"ois Champollion (1790-1832). In 1789 kwam Napoleon Bonaparte in Egypte aan en maakte hij een einde aan de Turkse heerschappij over Egypte. In zijn gevolg waren archeologen die uitgebreid onderzoek verrichtten en tal van vondsten mee naar Frankrijk namen, waaronder de Steen van Rosette (Pierre de Rosette). De 19-jarige (!) professor Jean Franc"ois Champollion kreeg deze steen in handen en raakte gefascineerd door de teksten op deze steen. Hij zag dat er drie inscripties op stonden: een in hiërogliefen, een in Egyptisch schrift, en een in het Grieks. Hij had al snel door dat het om dezelfde tekst ging en begon aan de vertaling. Wat tot op die dag niemand was gelukt, lukte hem wel. Hij slaagde er in 1824 in om de hiërogliefen te ontcijferen. Zijn werk wekte de internationale belangstelling voor het Egypte van de farao's. Velen zien hem als de grondlegger van de hedendaagse archeologie.

Museum Champollion

Vanaf het Place Champollion leidt de Rue des Frères Champollion naar het Musée Champollion. Het museum is gevestigd in het geboortehuis van Jean Franc"ois Champollion. Het huis werd in de 13de eeuw gebouwd en in de 16de eeuw gerenoveerd. Het museum bezit een waardevolle verzameling Egyptische oudheden en een overzichtstentoonstelling over het leven en werk van Jean Franc"ois Champollion. De Steen van Rosette is nu in het bezit van het British Museum in Londen; in het museum staat een afgietsel.

Museum Champollion geopend: pasen-sept. en schoolvak. di.-zo. 10-12 u. en 14.30-18.30 u., in juli-aug. ook op ma. geopend; nov.-febr. di.-zo. 14-18 u.

Place des Ecritures

Op het Place des Ecritures, waar de Rue des Frères Champollion uitmondt, ligt een reusachtige Steen van Rosette van zwart graniet. Het kopie bedekt de gehele vloer van het pleintje. Achter het ijzeren hekje vindt u de Franse vertaling van de steen verwerkt in het glas. Men noemt de steen Ex-Libris J.F.Champollion en is gemaakt door de Amerikaanse kunstenaar Joseph Kosuth.

Hôtel du Viguier du Roi

Vanaf het Place Champollion kunt u via de Rue Droite (Rue Emile Zola, veel kunstenaars) naar het Hôtel du Viguier du Roi wandelen (nr. 52), een uniek gebouw met een typische 12de-eeuwse gevel. In het gebouw is het Hotel Château du Viguier du Roi gevestigd. In wezen betreffen het hier drie koopmanswoningen die door het hotel aan elkaar gekoppeld zijn. In het interieur heeft men in de 14de en 18de eeuw veel wijzigingen aangebracht; en natuurlijk hebben de hoteleigenaars de kamers aangepast aan de eisen van de huidige tijd.

Église Notre Dame du Puy

Ten noordoosten van het Place Champollion, en bereikbaar via de Rue Boutaric, ligt de Église Notre Dame du Puy. De kerk werd in de 12de eeuw gebouwd op de top van een gedoofde vulkaan. Vandaar dat u vanaf deze kerk een goed uitzicht heeft op de stad Figeac en omgeving. Van de vulkaan is niets meer te zien; zijn hellingen zijn geheel door de bebouwing opgeslokt. In de 14de eeuw werd het gebedshuis vergroot en in de 16de eeuw versterkt door de hugenoten. In de 17de eeuw werden de hugenoten uit Figeac verdreven en begon men met de restauratie van het beschadigde godshuis. Plaatselijke houtbewerkers sneden een prachtig notenhouten Maria-altaar en plaatsten dit in de kerk. Op een paneel staat de hemelvaart van Maria afgebeeld.

Toeristen-informatiekantoor: Hôtel de Monnaie, Place Vidal. Op het Toeristen-informatiekantoor kunt u een cassetterecorder huren die u rondleidt door de stad. De banden zijn Engelstalig.

Begeleide rondwandelingen: er zijn dagelijks begeleide rondwandelingen door de stad vanaf het Toeristen-informatiekantoor.

Markt: iedere za., kleine markt op di. en do.

Trein: Treinstation SNCF, Place de la Gare.

10 prachtige bestemmingen in Figeac en Dordogne en Lot