Het Departement Lot

Swipe

Marcilhac-sur-Célé

In Marcilhac-sur-Célé stond een van de belangrijkste benedictijnenkloosters van de middeleeuwen. Het klooster bezat onder meer een priorij in Rocamadour. De monniken in Marcilhac waren echter niet zo geïnteresseerd in het welzijn van Rocamadour en dus namen de monniken van Tulle de macht in Rocamadour over.

Toen men echter in Rocamadour het lichaam van de heilige Amadour had gevonden en duizenden pelgrims naar Rocamadour stroomden, eisten de monniken in Marcilhac-sur-Célé hun rechten weer op. Een 150 jaar lange strijd tussen de twee kloosters was het gevolg. Pas in 1195 vond men een oplossing: het klooster van Marcilhac verkocht Rocamadour voor 5000 soldi aan het klooster van Tulle. Net als zoveel andere kloosters had men hier veel te lijden van de Honderdjarige Oorlog en van de Godsdienstoorlogen. Tijdens de Franse Revolutie kreeg de kloostergemeenschap de genadeslag.

Kloosterkerk Saint-Pierre de Marsilhac

Van de romaanse kloosterkerk zijn alleen nog enkele resten te vinden; slechts een 10de-eeuws portaal met een gebeeldhouwde geveldriehoek dat het Laatste Oordeel voorstelt bewaard de herinnering. De klokkentoren stamt uit de 14de eeuw; de rest van de gotische kerk werd in de 15de eeuw gebouwd op de fundamenten van het romaanse bouwwerk. Van het klooster kunt u nog de romaanse kapittelzaal bezichtigen, waar de monniken vergaderden. Fraai zijn de romaanse kapitelen met voorstellingen van onder andere Christus en mythische dieren.

Grottes de Bellevue

Op 2 km ten noordwesten van Marcilhac-sur-Célé ligt de druipsteengrot van Bellevue. De kleine druipsteengrot is bekend om de grote verscheidenheid aan vormen die het neergeslagen kalk hier heeft. Allerlei vormen van stalagmieten en stalactieten hangen hier aan het plafond en rijzen uit de bodem omhoog.

Grottes de Bellevue geopend: 27 juni-13 sept. dgls.

Het openluchtmuseum Cuzals

Ten noordwesten van het dorp Sauliac-sur-Célé ligt Cuzals, het openluchtmuseum van de Quercy (Musée de plein air du Quercy). Op een oppervlakte van 50 ha staan 2 boerderijen uit de Quercy (een uit de late-middeleeuwen en een uit het begin van deze eeuw) en 25 paviljoens die een bepaald thema behandelen. Er zijn onder andere: waterputten, een watermuseum, een overzicht van de geologie en waterhuishouding van de Quercy, een drukkerij, een bijenmuseum, een vuurmuseum, aardewerk en koper, architectuur, landbouwprodukten uit deze landstreek (wijn, tabak, truffels, aardbeien, kastanjes en fruit), landbouwwerktuigen en -voertuigen, een alcoholstokerij, en bakkerij, een molen, en vroeg-industriële werkplaatsen. In de zomermaanden tonen ambachtslieden hun eeuwenoude vaardigheden.

Openluchtmuseum Cuzals geopend: juli-aug. zo.-vr. 10-19 u.; juni zo.-vr. 9.30-18.30 u.; 9 april-mei en sept.-okt. zo.-vr. 14-18 u.

10 prachtige bestemmingen in Marcilhac-sur-Célé en Dordogne en Lot