Kenia

Swipe

Klimaat

Vanuit de ligging ten opzichte van de evenaar gezien, heeft Kenia natuurlijk een tropisch klimaat, maar vanwege de afwisseling in het landschap kent het eigenlijk verschillende klimaten. De extremen even niet meegerekend (op Mt. Kenya vriest het en op sommige plaatsen in de woestijnen kan de temperatuur gemakkelijk tot boven de 40° stijgen), kent het land best aangename gemiddelden al wijken sommige plaatsen daarvan af. Het gehele jaar valt er wel enige regen in Kenia, met uitzondering van de woestijngebieden in het noorden van het land. Men spreekt van lange regens in de periode vanaf medio maart tot en met mei en korte regens gedurende oktober tot en met medio december. De meeste regen valt gedurende de lange regens, de regenval is dan ook intensiever.

Als gevolg van die dubbele regenperiodes is het op enkele plaatsen in het land mogelijk om twee maal per jaar te oogsten. Er is natuurlijk wel een gemiddelde regenval over het gehele land te berekenen maar dat is weinig zinvol vanwege de klimaatzones. Zo valt er in Lodwar in april gemiddeld nauwelijks 30 mm regen, in Mombasa haalt men gemiddeld meer dan 300 mm.

Gedurende de regentijd zijn de onverharde wegen, zeker in de parken en reservaten, nauwelijks begaanbaar. Als u toch van deze wegen gebruik wilt maken, (en het is zeker de moeite waard, de natuur is op haar mooist) dient u te beschikken over een 4WD en zelfs dan moet u er nog rekening mee houden dat niet elke plaats bereikbaar is. Ondanks de regen schijnt, ook in de regenperiodes, vrijwel dagelijks de zon.

In z’n algemeenheid gesproken is het kustgebied gedurende vrijwel het gehele jaar warm en vochtig. De maximumtemperaturen variëren tussen de 28 en 31 °C en de regenval bedraagt tussen de 20 mm (februari) tot 320 mm (mei). Voor Centraal-Kenia, in de omgeving van Nairobi, ligt de temperatuur lager, mede dankzij het feit dat de stad hooggelegen is. De maxima schommelen daar tussen de 22 en 26 °C, de minste regen valt in juni, de meeste regen, nog steeds zo’n 200 mm, in april. In Lodwar ten slotte liggen de maxima tussen 33 en 38 °C, regen valt er nauwelijks met een maximaal gemiddelde van 30 mm in april, maar dat moet u treffen.

Soms valt er gedurende het gehele jaar nauwelijks een spat regen. In de hogergelegen gebieden moet u rekening houden met frisse nachten, hoog op Mt. Kenya vriest het uiteraard het gehele jaar. Omdat de verschillen zo groot zijn, vindt u in deel 3 klimaattabellen per gebied. Nadrukkelijk wordt er echter op gewezen dat het om gemiddelden gaat, de landschapsvorm en het hoogteverschil kunnen forse afwijkingen opleveren.

10 prachtige bestemmingen in Kenia