Tanzania

Swipe

Criminaliteit

Tanzania is een betrekkelijk veilig land, de straffen op bijvoorbeeld diefstal zijn zeer streng. Tóch dient u attent te zijn. Geef geen aanleiding tot diefstal, draag geen uitnodigende sieraden en neem niet meer geld mee dan u nodig heeft. Bewaar uw kostbaarheden zoveel mogelijk in een hotelkluis.

Algemeen:

• waardepapieren en reisdocumenten kunt u onderweg het beste altijd bij u dragen;
• pas goed op uw bagage waar veel mensen aanwezig zijn;
• schrijf het nummer van uw paspoort, cheques e.d. op en bewaar die gescheiden;
• zorg ervoor dat u de telefoonnummers waar u passen e.d. kunt blokkeren bij u heeft;
• hang nooit de held uit, wellicht is de situatie speciaal voor u in scène gezet.

10 prachtige bestemmingen in Tanzania