Tanzania

Swipe

Jagen

In enkele nationale parken en wildreservaten is het mogelijk om tegen betaling van een (aanzienlijk) bedrag aan de jacht deel te nemen. Het betreft hier dan de jacht ter regulering van de wildstand. Eventuele inlichtingen kunt u verkrijgen bij de pr-officer van Tanzania National Parks.

10 prachtige bestemmingen in Tanzania