Kenia

Swipe

Pokot of Suk (Nilotisch)

De Pokot zijn nauw verwant aan de Kalenjin en spreken ook die taal en hebben veel overeenkomsten in levenswijze. Van hun naaste buren, de Turkana, hebben ze veel andere gewoonten overgenomen. Zo eten de Pokot ook alle soorten vlees met uitzondering van aaseters zoals de hyena of de jakhals. Hun drinken bestaat ook uit dezelfde soorten drank als van de Turkana, ze drinken melk van het vee dat ze houden, bloed van het vee dat ze slachten en dat wordt aangevuld met aangelengde honing.

Het is niet abnormaal dat mensen uit de twee volkeren met elkaar trouwen. Is de vrouw Pokot dan gaat men leven in een Turkana dorp, is de man een Pokot dan komt de vrouw in zijn dorp wonen.

De laagland Pokot zijn in meerderheid boeren die slechts één soort graan verbouwen wat uit hun bijnaam blijkt: maïsvolk. De Pokot die zich hogerop hebben gevestigd verbouwen ook gerst en tabak. Op bescheiden schaal houden ze vee, dat met de grote kudden van de Pokot uit lagergelegen gebieden geweid wordt. De daar wonende veehouders maken lange tochten met de kudden bij gebrek aan water in hun directe woonomgeving. De noodzaak om met hun vee te overleven brengt hen daardoor op ‘vreemd’ grondgebied, op zoek naar voedsel en water voor de dieren. Conflicten met gevestigde boeren zijn dan ook aan de orde van de dag. Ze worden vaak aangevallen door Turkana en Karamojong die hun vee stelen.

Een klein gedeelte van de Pokot zijn ambachtslieden. Zij maken siervoorwerpen uit hoornen, ze bakken aardewerk en bewerken metaal. Een aantal van hen is smid, ambachtslieden die in hoog aanzien staan.

10 prachtige bestemmingen in Kenia