Kenia

Swipe

Okiek of Wandorobo (Nilotisch)

Vanwege het feit dat de Okiek zich langs de flanken van het hooggebergte vestigden en dus in diverse verschillende klimaatzones, zijn de producten waarvan ze leven zeer divers. Ooit waren er meer dan 30 Okiek vestigingsplaatsen, dat is de laatste eeuw snel minder geworden. Het totale aantal Okiek wordt geschat op niet meer dan 20.000. Ze leven zeer op zichzelf en leiden een teruggetrokken bestaan.

Er is weinig contact met de buitenwereld en dat komt omdat de Okiek, waarschijnlijk als een van de weinige volkeren in Kenia, volkomen ‘selfsupporting’ zijn. Als ze al naar buiten treden dan is dat om ruilhandel te bedrijven. Ze leven van de jacht, waarbij ze geen enkel dier schuwen en zoeken naar vruchten en knollen waarmee ze hun maaltijd aanvullen. De laatste tijd is een aantal Okiek zich gaan toeleggen op de bijenhouderij en honing is het enige product dat hen soms uit hun isolement doet komen.

10 prachtige bestemmingen in Kenia