Kenia

Swipe

Turkana (Nilotisch)

Het Turkanavolk leeft grensoverschrijdend met Soedan en Oeganda. Men neemt aan dat ze ook vanuit die landen Kenia binnengekomen zijn. Ze hebben een roemrucht verleden en ze staan nog steeds bekend als een strijdlustig volk waar bij het minste of geringste de vlam in de pan kan slaan. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor de onlusten die regelmatig aan de grens met beide genoemde landen de kop opsteken. Hun woongebied, westelijk van Lake Turkana, is dan ook geen gebied waar u zich onvoorbereid (en zonder gewapende begeleiding) in moet begeven.

Doordat ze door velen om de genoemde redenen worden gemeden, leiden ze een geïsoleerd bestaan en men gaat ervan uit dat het Turkanavolk het meest primitieve is van alle volkeren die in Kenia leven. Hun vestigingsplaats zou doen vermoeden dat ze leven van de visvangst, maar dat is slechts ten dele juist. Het grootste deel van de Turkana leidt als herdersvolk een zwervend bestaan. Daarin zijn ze nauw verwant aan de Maasai en de Samburu. In het recente verleden is een aantal van hen zich gaan toeleggen op de landbouw.

Als u in het noordoosten van Kenia rondreist zult u Turkanamannen gemakkelijk herkennen aan de haardracht. Ze smeren hun haar in met modder, verven dat blauw en steken er allerlei soorten veren in. Ondanks de warmte, en het kan héét zijn in hun woongebied, wikkelen ze zich in dekens als ze zich in gezelschap bevinden of op reis gaan. Onderweg hebben ze doorgaans een compleet wortelgestel van een kleine boom of grote plant bij zich dat ze gebruiken als stoel of als hoofdkussen. Verder leunen ze op een (vaak kunstig bewerkte) stok en aan hun pols bevindt zich een mes. In hun onderlip (en dat geldt zowel voor de vrouwen als voor de mannen) bevindt zich een piercing. Vrouwen dragen veel en doorgaans kleurrijke en fraai bewerkte sieraden om de nek, de polsen en de enkels. Hun baby’s dragen ze op de rug in kleurrijke doeken. Verder herkent u de Turkanavrouw ongetwijfeld aan de schaarse kleding die ze draagt.

Turkana’s zijn verder herkenbaar aan de vele tatoeages. Ze doen dat niet voor de sier, elke tatoeage heeft een betekenis en binnen het volk hecht men grote waarde aan het soort en het aantal tatoeages. Als u een man ziet met een tatoeage op de schouder of bovenarm dan heeft deze een vijand gedood. Is de tatoeage rechts aangebracht dan doodde hij een man, indien deze zich links bevindt betreft het een omgebrachte vrouw. Is er een tatoeage op de onderbuik aangebracht dan heeft men ooit een boze geest uit een persoon verdreven.

Het zal u niet verbazen dat Turkana heilig geloven in toverkrachten en geesten. Om dit allemaal een beetje in de hand te houden beschikt een Turkanagemeenschap over een tovenaar en/of een medicijnman. In hoger aanzien kan een Turkana niet staan en alles wat door deze personen wordt gezegd of gedaan staat niet ter discussie. Zij zijn het die de dagelijkse gang van zaken bepalen, zij zorgen voor de tatoeages en ze besnijden zowel jongens als meisjes. Dat ze leiding geven aan elke ceremonie (en de Turkana kennen er vele) behoeft nauwelijks betoog.

10 prachtige bestemmingen in Kenia