Departement Puy-de-Dôme

Swipe

Het stadsdeel Clermont

Place de Jaude

Het commerciële centrum van Clermont is de Place de Jaude, waar de standbeelden van de Gallische legeraanvoerder Vercingetorix en generaal Desaix, de legeraanvoerder van Napoleon in Egypte, over de winkelende menigte uitkijken. Aan de zuidzijde van het plein ligt het overdekte winkelcentrum Centre Jaude. Aan de noordzijde staat de kerk Saint-Pierre-les-Minimes, waar in het koor 18de-eeuws houtsnijwerk verwerkt is.

Rue des Gras

Via de winkelstraat Rue du 11 Novembre bereikt u  in Clermont de Rue des Gras met een aantrekkelijke 17de-eeuwse woning op nr. 28 en een 15de-eeuwse woning op nr. 22. Het laatste huis heeft een cour inférieure (binnenhof). Op dergelijke binnenhoven komen vaak onderdoorgangen uit die de woningen verbinden met andere huizen. Ze lijken veel op de beroemde traboules, waarlangs men in Lyon de zijde versjouwde.

Via de Rue Saint Barthelémy Pierre bereikt u de Place Saint-Pierre waar de markthal is. Via de Petit Rue Saint Pierre kunt u terug naar de Rue des Gras.

Op de hoek is het Musée du Ranquet, een renaissancepaleis met beeldhouwkunst op het binnenhof. Verder vindt u in dit museum keramiek, meubilair, glaswerk en, natuurlijk, een zaal die gewijd is aan Blaise Pascal.

MUSÉE DU RANQUET GEOPEND: Okt.-apr. 10-12 u. en 14-17 u.; mei-sep. 10-12 u, 14-18 u.

Het geboortehuis van Pascal aan de Rue des Gras in Clermont is verdwenen, slechts een ronde gedenkplaat herinnert aan het bestaan ervan. De Rue de 1'Ente voert vanaf de Rue des Gras naar de Place du Mazet, in de avonduren een gezellige ontmoetingsplaats voor jongeren, met veel cafés en muziek op straat. De Rue des Gras komt ten slotte uit bij de kathedraal. Als u vanaf de kathedraal de Rue des Gras inkijkt, ziet u bij helder weer de Puy-de-Dôme in de verte liggen.

Notre-Dame-de-l'Assomption

Recht boven een gestolde vulkaanpijp staat de kathedraal van Maria-Hemelvaart, een van de fraaiste gotisch kathedralen van Frankrijk. Het is de enige kathedraal in zuidelijk Frankrijk die de kenmerken van de Noordfranse gotiek draagt. De basis voor het huidige godshuis werd gelegd door Jean Deschamps. Hij begon met de bouw in Clermont in 1248 op een plaats waar voorheen een Romaanse kerk stond. Na zijn dood in 1295 werd zijn levenswerk overgenomen door Pierre de Cébazat, de architect van het klooster in Chaise-Dieu. De twee ranke kerktorens werden pas aan het einde van de 19de eeuw gebouwd onder leiding van Violet-le-Duc.

Het is de enige kathedraal die gebouwd is met de zwarte lavastenen uit de groeve van Volvic. Dankzij dit sterke vulkanische gesteente konden de bouwmeesters de ranke pilaren bouwen die het gewelf van de kerk dragen. Opvallend zijn de prachtige 12de tot 15de-eeuwse glas-in-loodramen, waardoor het zonlicht valt. Met name de blauwe en rode ramen in de straalkapellen achter het koor, zijn prachtig van kleur en samenstelling. De ondergaande zon schijnt precies in het rozetraam boven de hoofdingang.

De straalkapellen achter het koor zijn opgedragen aan verschillende heiligen. Belangrijke gebeurtenissen uit hun leven staan uitgebeeld op de glas-in-loodramen. Van links naar rechts: de Sint-Joris kapel, de Saint-Austremoinekapel, de Maria Magdalenakapel, de middenkapel (afbeeldingen van Johannes de Doper, Jezus als kind en de heilige Theofilus), de Saint-Bonnetkapel - Bonnet was in de 7de eeuw bisschop van Clermont -, de begrafeniskapel van de bisschoppen (12de-eeuwse ramen met afbeeldingen uit het leven van Jezus), de Sint-Margarethakapel, de Sint-Agathakapel en de Saint-Arthèmekapel. Het hoofdaltaar is door Viollet-le-Duc gemaakt. Links voor dit altaar leidt een trap naar de crypte, het enige bouwwerk dat overbleef van de voormalige Romaanse kerk. In deze 10de-eeuwse crypte staat een 4de-eeuwse sarcofaag van wit marmer. Niet ver van de ingang van de crypte staat de Tour de la Bayette, waarin de kerkschat bewaard wordt. Als u de toren beklimt, wordt uw inspanning beloond met een mooi uitzicht over de stad.

KATHEDRAAL GEOPEND: Ma.-za. 8-12 u. en 14-18 u.; zo. 15-18.30 u.

Direct ten zuiden van de kathedraal ligt de Place de la Victoire. Op het plein staat een fontein met een standbeeld van Paus Urbanus 11. Ooit stond hier het klooster van waaruit de paus de christenheid opriep tot de eerste kruistocht.

Via de Rue P. Marcombes, aan de noordzijde van de kathedraal, kunt u in Clermont de Place de la Poterne bereiken. Hier staat de Fontein d'Amboise, een renaissancefontein uit 1515 die gebouwd is met zwarte lavasteen uit de groeve van Volvic. Van hieruit kunt u de Puy-de-Dôme, met op de top een antenne, zien liggen. Via de Rue du Port, met veel binnenhoven en onderdoorgangen, kunt u vervolgens naar de basiliek Notre-Dame-du-Port wandelen.

Basiliek Notre-Dame-du-Port

Een grotere tegenstelling dan tussen de gotische kathedraal en de Romaanse basiliek Notre-Dame-du-Port is nauwelijks denkbaar. Ooit stond hier een 6de-eeuws heiligdom, maar zwervende Vikingen verwoestten het bouwwerk in de 9de eeuw. Aan het einde van de 11de eeuw begon men met de bouw van een nieuw godshuis. Het resultaat mag er zijn. Het is een van de fraaiste Romaanse kerken in Frankrijk en tevens een typisch voorbeeld van Romaanse religieuze kunst in de Auvergne. Helaas zijn wel veel beeldhouwwerken rond het Romaanse portaal beschadigd. Op de deurstijl ziet u, van links naar rechts, de Aanbidding der koningen, de Opdracht in de tempel en het Doopsel van Jezus Christus. Een andere afbeelding van Jezus is te zien tussen de twee zesvleugelige engelen (serafijnen). Verder staat links van de poort een afbeelding van de profeet Jesaja en rechts van de poort een afbeelding van Johannes de Doper.

Zeer goed is van buiten de piramidevormige opbouw van de kerk te zien, die begint bij de straalkapellen rond het koor en eindigt bij de kerkspits. Beroemd in het interieur zijn de afbeeldingen op de glas-in-loodramen en de kapitelen. Zij beelden gebeurtenissen uit de bijbel uit.

Recht onder het koor ligt een 9de-eeuwse crypte die qua grondplan overeenkomt met het koor er direct boven. Centraal staat een afbeelding van de Zwarte Madonna, een 13de-eeuwse kopie van een Byzantijnse icoon. Vaak zitten hier gelovigen in diep gebed verzonken. Voor het marmeren altaar liggen de restanten van een put die in gebruik was ten tijde van de Kelten en Galliërs. Net als veel andere kerken in de Auvergne is de basiliek Notre-Dame-du-Port gebouwd op een plaats waar de Kelten de zon vereerden. In de 16de eeuw heeft men de rand van de put verfraaid met beeldhouwwerk. De vele votiefplaatjes ('Ex voto') tegen de wanden van de crypte getuigen van een groot vertrouwen in Maria. Een voorbeeld: Miraculeusemertt sauvé d'un grave accident, le 20-10-1938. Merci. ('Wonderbaarlijke redding van een ernstig ongeluk, 20-10- 1938. Bedankt!').

BASILIEK Notre-Dame-DU-PORT GEOPEND: Dagelijks 8-19 u.

Rue Pascal

Als u via de Rue du Port in Clermont weer in de richting van de kathedraal wandelt, ziet u links de Rue Pascal liggen. Langs deze weg staan 17de en 18de-eeuwse herenhuizen met binnenhoven. Enkele van deze huizen zijn verbouwd tot appartementen (bijvoorbeeld nr. 10). Verder zijn de woningen op nr. 4 en 22 bezienswaardig. Het huis op nr. 4 is het Hôtel de Gazerot, een 18de-eeuwse woning die tegenwoordig een dependance van het ministerie van Cultuur herbergt. Op nr. 31 vindt u de Veillant, waar men al eeuwenlang heerlijke chocolade en patés de fruits maakt.

Musea

In Clermont bevinden zich enkele interessante musea, waaronder het eerder genoemde Ranquetmuseum. In het Museum Bargoin (Rue Ballainvilliers 45) vindt u archeologische voorwerpen uit de prehistorie en de Gallo-Romeinse periode. Het Museum Lecoq is een natuurhistorisch museum. Bij het museum ligt een uitgebreide botanische tuin, de Jardin Lecoq.

MUSEA GEOPEND: Di.-za. 10-12 u. en 14-18 u, zo. 14-18 u.; nov.-apr. sluit men om 17 u.

Fontaines Pétrifiantes

In het stadsdeel Saint-Alyre, ten noorden van het centrum van Clermont, kunt u de Fontaines Pétrifiantes (warmwaterbronnen) bezichtigen. In totaal zijn er twintig warmwaterbronnen.

In de Grottes du Pérou de Saint-Alyre wordt kalkrijk water over een trap omlaag geleid. Op de trappen zet men voorwerpen, waarop het kalk in vier tot zes maanden neerslaat. Vervolgens worden deze voorwerpen als souvenir te koop aangeboden.

PÉROU-GROTTEN GEOPEND: Juli-aug. dagelijks 8-19.30 u; sep.-juni 9-12 u. en 14-18 u. (rondleidingen).

10 prachtige bestemmingen in Het stadsdeel Clermont en Auvergne