Noord-Honshu

Swipe

Niigata

De stad Niigata ligt aan de monding van de rivier Shinano. Deze rivier is met een lengte van 367 km de langste rivier van Japan. Zij ontspringt in Centraal-Honshu en stroomt gestadig door slenken en bekkens naar de Japanse Zee.

De stad heeft 812.000 inwoners, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn in de olieraffinaderij, de textielsector en de chemische en visverwerkende industrie. Daarmee is Niigata de belangrijkste industriestad aan de westkust van Japan. De Japanse overheid hecht veel waarde aan een evenwichtige spreiding van welvaart en industrie over het gehele land. Geen wonder dat men van alles doet om investeringen in het gebied rondom de stad Niigata te ondersteunen en te bevorderen. Deze regio heeft dan ook van de overheid het predikaat 'Nieuwe Stedelijke Industriezone' opgeplakt gekregen. Hieruit vloeit voort dat de overheid extra faciliteiten biedt aan nieuwe ondernemingen, teneinde vestiging in deze regio aantrekkelijk te maken.

Voorts is de stad uitgeroepen tot 'technopolis-zone'. Een nadeel van deze ontwikkeling is dat de bevolking blootstaat aan de gevaren van verontreiniging van bodem, water en lucht. Het zwemwater langs de stranden van Niigata is niet betrouwbaar en onder de stedelijke bevolking kent men de verontreinigingsziekte Niigata-minamata, een soort kwikvergiftiging. In vroeger tijden trad de rivier Shinano regelmatig buiten haar oevers. Zo ontstond op de vlakte aan weerszijden van de rivier een vruchtbare bodem van voornamelijk rivierklei, een ideale omgeving voor de rijstteelt. Deze rijstteelt is nog steeds een zeer belangrijke bron van inkomsten voor de plattelandsbevolking die op de vlakte woont. In 1869 opende Niigata zijn haven voor de internationale handel. Mede daardoor ontwikkelde de stad zich voorspoedig. Uit deze tijd stammen ook de vele kanalen die de stad doorsnijden. De imposantste waterweg blijft echter de rivier Shinano.

Het centrum van de stad strekt zich direct ten noorden van het treinstation Niigata uit. Via de brede straat Higashi-Odori kunt u de brug Bandai oversteken naar het noordwestelijk stadsdeel waar onder andere het Hakusanpark ligt, met binnen zijn grenzen het heiligdom Hakusan. Dit heiligdom stamt uit de zestiende eeuw en bevat een fraaie houtschildering met daarop aangebracht een afbeelding van de haven uit het Edo-tijdperk. In de naaste omgeving van het heiligdom staat de 'Victoriaanse' Prefectural Memorial Hall (de Niigata Kensai Kinenkan). Verder westwaarts ligt, aan de rand van een strook duinen, het heiligdom Gokoku. Achter deze duinenrij ligt onder meer het Sekiyastrand. Samenvattend zijn dit bezienswaardigheden die alleen de moeite waard zijn als u over voldoende tijd beschikt. De meeste bezoekers aan Niigata zullen direct willen doorreizen naar het eiland Sado. De veerboten en 'jetfoils' naar Sado vertrekken vanaf de Sado Kisen Terminal, aan de oever van de rivier Shinano. Wandel vanaf het treinstation Niigata, via de straat Higashi-Odori, naar de brug Band ai. Steek deze brug niet over, maar sla rechts af en wandel langs de oever van de rivier tot u niet meer verder kunt (2 km). Het eindpunt van de weg is het vertrekpunt van de veerboten. Voor verdere informatie over veerbootverbindingen met het eiland Sado verwijs ik naar het hoofdstuk 'Het eiland Sado', dat hieronder volgt.

Shinkansen, trein en bus Niigata:

-, Niigata: Neem op het treinstation Ueno in Tokyo de Joetsu Shinkansen en stap na 1 uur en 53 minuten (Hikari) of 2 uur en 20 minuten (Kodama) uit op het treinstation Niigata.

Of neem in Tsuruoka de JR Uetsu Honsenspoorlijn en stap na 2 uur uit op het treinstation Niigata (reistijd vanaf Akita circa 4 uur). Vanuit de haven van Otaru op Hokkaido kunt u per veerboot de haven van Niigata bereiken.

-, Hakusanpark: Neem vanaf het treinstation Niigata de bus en stap na ongeveer een kwartier uit bij het park.

-, Het heiligdom Gokoku: Neem vanaf het treinstation Niigata de bus en stap na 15 minuten uit bij het heiligdom.

10 prachtige bestemmingen in Niigata en Japan