West-Honshu

Swipe

Kyoto

Op een afstand van 513 km ten zuidwesten van Tokyo en 41 km ten oosten van Osaka ligt de vroegere hoofdstad Kyoto, bekend als de stad van de tempels. Circa 1.650 boeddhistische tempels en 400 shintoheiligdommen flankeren de eeuwenoude, rechtlijnige straten van deze fascinerende stad. Zestig fraaie tempeltuinen en een aantal schitterende oude keizerlijke paleizen maken deel uit van deze historisch waardevolle stad. Al deze tijdloze monumenten en de traditionele sfeer in deze stad, maken Kyoto tot een der mooiste openluchtmusea ter wereld. In deze aantrekkelijke stad met haar rijke verleden gaan religieuze gebruiken en het dagelijks leven hand in hand.

Kyoto werd in 794 hoofdstad van Japan, nadat de toenmalige keizer Nara had verlaten. Ruim duizend jaar bleef deze zogenaamde 'hoofdstad van de vrede' (Heian) het politieke, culturele en religieuze middelpunt van het Japanse eilandenrijk. Pas omstreeks 1868 werd het regeringscentrum verplaatst naar Edo, de huidige hoofdstad Tokyo. Nog steeds is Kyoto, met zijn schat aan historische gebouwen en eeuwenoude tradities, het culturele centrum van Japan. Gezien de grote historische waarde van Kyoto, werd zij bij de bombardementen door de ge-allieerden in 1945 als enige grote stad in Japan gespaard. Kyoto ligt ingeklemd tussen een aantal heuvels, die de stad in het verleden een natuurlijke bescherming boden. Voorts droegen de rivieren Katsura, Takano en Kamo bij aan de defensieve mogelijkheden van de stad. Uiteraard waren er nog andere omstandigheden die er toe bijdroegen dat Kyoto zo lang hoofdstad kon blijven. Allereerst waren er in de omgeving voldoende landbouwgronden die er, in samenhang met een gematigd klimaat, zorg voor droegen dat er steeds sprake was van een voedseloverschot. Tevens werd de stad gebouwd op een gunstige plek: alle handelsstromen tussen het noordoosten en het zuidwesten passeerden de stad, zodat Kyoto ten volle kon profiteren van deze handel. Dankzij een jarenlange traditie van stedebouw (in onder andere Nara) kon de stad snel en vaardig worden opgebouwd volgens het dambord-patroon, met de as van het keizerlijk paleis als uitgangspunt. Van oudsher worden er in dit belangrijke culturele centrum veel kunstnijverheidsprodukten vervaardigd, zoals lakwerk, keramiek, porselein en bronswerk. Zeer belangrijk is de textielindustrie (onder andere zijden stoffen en brokaat), die haar wortels heeft in de rijke historie van de stad. Andere vooraanstaande industrieën zijn de automobielindustrie, de machinebouw (lichte machines), de drankenindustrie en de fabricage van elektrische apparaten.

Tegenwoordig is Kyoto met een inwonertal van circa anderhalf miljoen de op vijf na grootste stad van Japan. Ondanks het grote aantal inwoners en het bruisende economische leven heeft Kyoto een soort provinciale charme weten te bewaren.

Shinkansen, trein en  bus Kyoto:

Kyoto: Neem in Tokyo de Shinkansen Hikari of Kodama en stap na 3 a 4 uur uit in Kyoto. Voorts heeft Kyoto directe trein- en busverbindingen met onder meer Nara, Nagoya en Osaka.

Rond het treinstation Kyoto

Toeristeninformatie

Op een afstand van 200 m van het treinstation Kyoto staat het Kyoto Tower Building. In dit gebouw kunt u het Toeristen Informatie Centrum vinden.

De tempel Higashi-Hoganji

De tempel Higashi-Hoganji werd in 1602 gesticht op bevel van de eerste shogun Tokugawa. De tempel fungeert als hoofdkwartier van de boeddhistische Jodo-Shinshusekte, die tienduizenden tempels bezit, verspreid over Japan. Viermaal vielen de houten gebouwen ten prooi aan de vlammen en evenzovele malen werden de tempelgebouwen weer herbouwd en in hun oude staat teruggebracht. De huidige gebouwen stammen uit 1895. De Dashidohal, herkenbaar aan haar dubbele dak, is het grootste houten gebouw van de wereld. De tempel Higashi-Hoganji is een indrukwekkend complex met heel mooie ruimten waar een gewijde stilte hangt. Een plek om tot rust en tot jezelf te komen. Op een wand in een zijvleugel hangen uitspraken die het resultaat zijn van meditatie en zelfonderzoek: 'De verworpenen der aarde zijn edeler dan het mooiste boeddhabeeld' en 'wie zichzelf niet kent, aan hem gaat het leven voorbij'.

De tempel Nishi-Hoganji

Oorspronkelijk stond deze tempel gedurende honderden jaren in Higashiyama. In 1572 werd hij door de boeddhistische Jodo-Shinshusekte verplaatst naar zijn huidige locatie. De tempel is een sprekend voorbeeld van boeddhistische architectuur.

De tempel Toji

De tempel Toji stamt uit het jaar 796. Helaas zijn veel van de oorspronkelijke gebouwen door brand verwoest. Toch zijn er nog een paar kunstobjecten te bewonderen, zoals de slanke 56 m hoge en vijf verdiepingen tellende pagode, die in 1641 werd herbouwd. Deze pagode is de grootste van Japan. Op de 21ste dag van iedere maand (en incidenteel op de eerste zondag) wordt er op het tempelterrein een vlooienmarkt gehouden. Japanners weten zeer goed hoeveel hun antiek waard is, toch zijn de aangeboden artikelen daar vaak goedkoper dan in een doorsnee-antiekwinkel. Bovendien is het aanbod op deze vlooienmarkt zeer gevarieerd.

Trein en bus rondom treinstation Kyoto:

-, De tempel Higashi-Hoganji: De tempel ligt op een afstand van circa 500 m ten noorden van het treinstation Kyoto.

-, De tempel Nishi-Hoganji: Deze tempel ligt op een afstand van 400 m ten westen van de tempel Higashi-Hoganji.

-, De tempel Toji: Deze tempel ligt op een wandelafstand van ongeveer een kwartier ten zuidwesten van het treinstation Kyoto.

Of loop vanaf de tempel Nishi-Hoganji via de straat Omiya-dori in zuidelijke richting. Nadat u via een tunnel onder de spoorbaan bent doorgelopen, ziet u de tempel na 300 m lopen rechts liggen.

Het centrum van Kyoto

Het kasteel Nijo

Het kasteel Nijo (Nijo-jo) werd in 1603 gebouwd om dienst te doen als de officiële residentie van shogun leyasu. Het kasteel kwam in 1626 gereed, nadat shogun lemitsu een aantal bouwsels van het kasteel Fushima naar Kyoto had laten transporteren om het kasteel Nijo te completeren. In 1867 werd het kasteel overgedragen aan de keizerlijke familie. Op het kasteelterrein staan 23 gebouwen. De meeste bezoekers betreden het kasteel door de breed uitwaaierende Oostelijke Poort (de Higashi-Ote-mon). Vlak bij deze poort staat het wachtershuis Bansho. Vervolgens komt u bij de ingang van het paleis Ninomura, het indrukwekkendste gebouw binnen de muren van het kasteel. Het paleis bestaat uit vijf in eikaars verlengde liggende gebouwen, die zijn vervaardigd van Japanse cipressebomen (Hinoki-hout). In het paleis zijn niet minder dan 33 kamers, waarvan de vloeren bedekt zijn met circa 800 vloermatten. De schilderingen op de papieren schuifdeuren en muren zijn kenmerkend voor de Kanoschool. Als u het paleis betreedt, staat u voor twee wachtkamers (Yanogi-no-ma en Wakamatsu- no-ma), waar de identiteit van bezoekers werd gecontroleerd. U slaat links af en staat vervolgens voor de met tijgers en luipaarden versierde wachtkamer Tozamurai-no-ma. De volgende kamer is de Shikidai-no- ma, herkenbaar aan de stijlvol geschilderde pijnbomen van de schilder Kano Tanyu (1602-1674) op de schuifdeuren. Hier ontvingen de ministers van de shogun hun gasten. Tijdens uw wandeling door de gangen naar de volgende kamers zal het u misschien opvallen dat de vloeren kraken en piepen. Een speciaal mechanisme onder de vloer zorgt er namelijk voor dat niemand onopgemerkt door de gangen kan sluipen. Deze vloer staat bekend als het nachtegalenparket (Uguishi-Bari). De volgende kamers staan bekend als de Ohiromo; in deze fraai gedecoreerde kamers hield de shogun audiëntie. Privé-gasten mochten de kamer Kuro-Shoin betreden voor een onderhoud met de shogun onder vier ogen. De achterste kamers deden dienst als privé-vertrekken van de shogun. Alleen vrouwelijke bedienden mochten deze vertrekken betreden. De geschilderde landschappen op muren en schuifdeuren zijn van de hand van Kano Koi (1636) en hadden als doel een rustieke sfeer rondom de shogun te creëren. Als u via de achterzijde van het gebouw terugkeert, passeert u allereerst de wapenkamer van de shogun. Vervolgens komt u oog in oog te staan met drie kantoren van zijn ministers. Opvallend zijn de sprekende afbeeldingen van vogels op de muren; zij zijn geschilderd door Kano Tanyu. In de laatste kamer, ten slotte, werd de boodschapper van de keizer ontvangen door de shogun. In veel kamers van het paleis staan wassen beelden. Achter het paleis ligt een vredige traditionele tuin, ontworpen rondom een vijver. Voorts kunt u een bezoek brengen aan het Honmaru. Beschermd door stevige muren en een brede gracht stond hier oorspronkelijk een kasteeltoren van vijf verdiepingen, die helaas in 1750 door de bliksem werd getroffen en tot het fundament toe afbrandde. Het huidige gebouw werd hier in 1893 geplaatst. Het kasteel Nijo is 's maandags gesloten.

Het keizerlijk paleis

Het oude keizerlijk paleis (het Kyoto Gosho) werd in 794 in gebruik genomen; de huidige gebouwen werden in 1855 opgericht. Het robuuste gebouw Shinshinden met zijn brede trap is van een indrukwekkende eenvoud. Links van dit gebouw staat de hal Seiryoden, waar de keizer zijn voorouders vereerde. Rechts staat het paleis Kogosho. In deze gebouwen en de nabijgelegen tuinen konden de leden van de keizerlijke familie zich in alle rust terugtrekken. Zij verbleven in dit paleis totdat zij in 1868 naar Edo vertrokken.

Het paleis is slechts tweemaal per dag voor bezoekers geopend, namelijk om 10.00 en 14.00 uur ('s zaterdags alleen om 10.00 uur en 's zondags gesloten). U dient zich minimaal 25 minuten van tevoren bij de ingang te melden om een formulier in te vullen en uw paspoort aan de autoriteiten te tonen. Japanners worden alleen toegelaten als zij maanden van tevoren een aanvraag hebben ingediend.

Metro en bus centrum Kyoto:

-, Kasteel Nijo: Neem bij het treinstation Kyoto de bus en stap uit bij de bushalte Nijojo-mae.

Of neem de metro en stap uit op het metrostation Oike. Vanaf hier loopt u in 10 minuten via de straat Oike in westelijke richting naar het kasteel. U kunt ook vanaf het treinstation Kyoto de San-inspoorlijn nemen en uitstappen op het station Nijo (denk erom dat u in een stoptrein stapt).

-, Keizerlijk paleis: Neem de metro en stap uit op het metrostation Marutamachi.

Of loop vanaf het kasteel Nijo via de straat Horikawa in noordelijke richting. Sla vervolgens rechts af de straat Marutamachi in. Na enige tijd zult u de paleistuin links zien liggen.

Gion

Aan de oostzijde van de rivier Kamo ligt het traditionele geishakwartier van Kyoto. Dit is de plek waar u nog geisha's in vol ornaat kunt tegenkomen. Mensen zitten in het schemerlicht te praten op de stoep van hun huis of wandelen bij het vallen van de avond in de richting van een van de eethuisjes, waarvan de geuren u al van verre tegemoet komen. Anderen zijn op zoek naar de jeugdherberg Higashiyama, die zich ten noordoosten van deze wijk schuilhoudt. In deze wijk staat de hal Yasaka-Kaikan, waar het Gion Corner Theater is gevestigd (eerste verdieping). Iedere avond opent dit theater zijn poorten voor geïnteresseerden in Japanse cultuuruitingen. U kunt hier kennismaken met de theeceremonie, bloemschikken (ikebana), eeuwenoude hofmuziek, geishadansen, gagakudansen en een Bunrakupoppenspel. U kunt het een uur durende programma dagelijks aanschouwen om 19.40 uur en 20.40 uur. Het theater is geopend van maart tot 29 augustus, met uitzondering van 16 augustus.

Heiligdom Ysaka

Ten oosten en noordoosten van Gion liggen drie weinig bezochte en daardoor interessante tempels en heiligdommen. Het heiligdom Yasaka is vermiljoenrood van kleur en bezit een imposante granieten poort. Honderden inwoners van Kyoto komen naar dit heiligdom om de geesten en voorouders eer te bewijzen.

Shijo-Kawaramachi 

Verder noordwaarts, voorbij het park Maruyama, ligt de tempel Chion. Deze uitgestrekte robuuste tempel is een hoofdtempel van de boeddhistische Jodosekte. De volgende tempel is de Shoren-in, bekend om zijn meditatieve uitstraling. Aan de westzijde van de rivier Kamo ligt het winkelcentrum Shijo-Kawaramachi (waar de straten Shijo en Kawaramachi elkaar kruisen). Dit is een van de drukste en veelzijdigste winkelcentra van Kyoto.

Bus Gion en Shijo-Kawaramachi:

-, Gion Corner Theater: Neem vanaf het treinstation Kyoto de bus en stap uit bij de bushalte Gion. De bushalte ligt tegenover het heiligdom Yasaka.

-, Shijo-Kawaramachi: Neem vanaf het treinstation Kyoto de bus en stap uit bij de bushalte Shijo-Kawaramachi, voorbij het warenhuis Takashimaya.

Higashiyama

De tempel Sanjusangendo

De tempel Sanjusangendo werd in 1266 gebouwd ter ere van de bodhisattva der barmhartigheid Kannon (de duizendarmige godin). Centraal in het 120 m lange gebouw zit een schitterende 3,3 m hoge houten afbeelding van Kannon. Rondom deze afbeelding staan niet minder dan 1001 levensgrote (1,70 m hoog) andere afbeeldingen van deze godin. Iedere afbeelding heeft veertig armen en herbergt elf gezichten in het opgestoken haar; zij staat namelijk tevens bekend als de elfhoofdige. Voorts bezit ieder beeld een kenmerkende gelaatsuitdrukking. Alle afbeeldingen werden vervaardigd in het Kamakura-tijdperk (1192-1333). In de gang die achter de 1001 afbeeldingen loopt, staan 28 houten beelden, die de evenzovele getrouwe volgelingen van de duizendarmige godin uitbeelden. Zeer fraai is de afbeelding van Karurao, herkenbaar aan fluit en vleugels. Zoals u aan de in hout gesneden afbeeldingen kunt zien, hebben alle volgelingen dierlijke kenmerken.

Het nationale museum van Kyoto

Schuin tegenover de tempel Sanjusangendo staat het nationale museum, dat in 1868 voor het eerst de deuren opende. Het biedt u een gedegen overzicht van de vele soorten kunstvoorwerpen die de Japanse beschaving heeft voortgebracht; ze staan overzichtelijk tentoongesteld in twintig verschillend ingerichte ruimtes. Geopend: dinsdag t/m zondag van 9.00 tot 16.00 uur.

Het huis van Kawai Kanjiro

Kawai Kanjiro was een van de bekendste Japanse pottenbakkers. In zijn traditionele woning is zijn werk tentoongesteld. Geopend: dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 16.30 uur.

De tempel Kiyomizu

Op de helling van de heuvel Higashiyama staat de tempel Kiyomizu, bestaande uit meerdere gebouwen. Het belangrijkste tempelgebouw is deels gebouwd op een houten waranda, die wordt ondersteund door 139 pilaren van elk 15 m lengte. Het geheel biedt de bezoeker een fraai uitzicht op de welvende daken van de stad Kyoto. De tempel werd in 1633 gebouwd in opdracht van de shogun ter ere van godin Kannon. Haar houten beeltenis kunt u in de hoofdtempel aanschouwen. Voorts kunt u op het tempelterrein genieten van een stijlvolle drie verdiepingen tellende pagode.

Als u van het heilige water van Kiyomizu drinkt, dan bent u (volgens de overlevering) verzekerd van een lang en gezond leven. Bovendien draagt het mineraalrijke vocht bij aan een scherpe intelligentie en een gezonde huid.

In de gezellige winkelstraat die naar de ingang van het tempelcomplex leidt, kunt u onder andere Kiyomizu-yaki- aardewerk kopen.

Het heiligdom Heian

Als u de tempel Kiyomizu verlaten heeft, dan kunt u via de bezienswaardigheden in de wijk Gion verder noordwaarts wandelen naar het vermiljoenrode heiligdom Heian. Dit werd in 1895 in Chinese stijl gebouwd om als thuisbasis te dienen voor de geest van Kanmu, de vijftigste keizer van Japan. Hij stichtte in 794 de stad Kyoto. De gebouwen zijn een reconstructie op kleinere schaal (schaal 1: 2) van het eerste keizerlijk paleis van keizer Kanmu. Zij vormden een schitterend decor voor het in 1895 gevierde elfde eeuwfeest van de stad. Het twaalfde eeuwfeest zal 'n 1995 plaatsvinden.

De uitgestrekte tuin achter het heiligdom is zeer beroemd. De bekoorlijke tuin is een ontwerp van Jihei Ogawa; vooral de 'stapstenen', die een wandelpad door de vijver vormen, hebben wereldwijd bekendheid gekregen. In deze tuin bloeien in april de kersebomen, in mei de azalea's en in juni de irissen. In deze bloeiperioden stromen de inwoners van Kyoto in grote drommen naar deze tuin om van al dit fraais te kunnen genieten.

Het gemeentelijk museum voor traditionele industrie

Kyoto is Japans meest vooraanstaande centrum van volkskunst. Circa 100 m ten zuiden van het heiligdom Heian is het gemeentelijk museum voor traditionele industrie te vinden. De tentoongestelde produkten zijn onder meer zijden stoffen, brokaat, bamboe, papier, lakwerk, aardewerk, keramiek, porselein, waaiers, poppen en artikelen van brons, alles met groot vakmanschap vervaardigd. Tevens worden de eeuwenoude produktiemethoden aan de bezoekers getoond en kunt u een nage-bouwd geishahuis uit het geishakwartier Gion bezichtigen. Geopend: dinsdag t/m zondag van 9.00 tot 16.30 uur.

In de directe omgeving staan het nationaal museum van moderne kunsten en het gemeentelijk kunstmuseum.

De tempel Nanzenji

Ten zuidoosten van het heiligdom Heian (circa 20 minuten lopen) is de tempel Nanzenji gevestigd. Zoals u uit de naam van deze tempel kunt opmaken, betreft het hier een zentempel (zen-ji). Bezienswaardig zijn de schilderingen op de schuifdeuren van het hoofdgebouw. De schilderingen zijn typerend voor de Kano-school. Opmerkelijk is de tempeltuin, die zeer zorgvuldig is aangelegd, met gebruikmaking van stenen en wit zand. De stenen in het zand symboliseren de grootsheid van de natuur. Deze vorm van tuinarchitectuur, waarbij stenen bergen en zand water voorstellen, wordt 'droge tuin' (Kare sansui) genoemd. De tuin dient ter meditatie.

De tempel Ginkakuji (het Zilveren Paviljoen)

Vanaf de tempel Nanzenji kunt u noordwaarts wandelen langs het kanaal naar de tempel Ginkakuji, ook wel het Zilveren Paviljoen genoemd, dat in 1489 werd gebouwd als villa voor een shogun uit de familie Ashikaga. Deze shogun wilde het hele paviljoen met zilver bedekken. Helaas kwam hij sneller te overlijden dan hij gedacht had en kwam er van zijn plan niets terecht. In plaats van het geplande oogverblindende paviljoen staat er nu een eenvoudig exemplaar, gelegen tussen bomen aan de oever van een vijver.

Trein en bus Higashiyama:

-, Tempel Sanjusangendo: Deze tempel ligt op een loopafstand van 20 minuten ten oosten van het treinstation Kyoto.

-, Het huis van Kawai Kanjiro: Het huis ligt ten noorden van het nationaal museum.

Of neem bij het treinstation Kyoto de bus en stap uit bij de bushalte Umamachi. Daarvandaan moet u nog 5 minuten lopen.

-, Tempel Kiyomizu: Neem vanaf het treinstation Kyoto of vanaf de tempel Sanjusangendo de bus in noordelijke richting en stap uit bij de bushalte Kiyomizu-michi. Dan moet u nog 10 minuten heuvelopwaarts lopen.

-, Heiligdom Heian: Neem bij het treinstation Kyoto de bus en stap uit bij de bushalte Bijutsukan.

Of neem vanaf de tempel Sanjusangendo (bushalte Higashiyama Shichijo) of vanaf de tempel Kiyomizu (bushalte Kiyomizu-michi) de bus in noordelijke richting en stap uit bij de bushalte Higashiyama- Nijo.

-, De tempel Ginkakuji: Neem bij het treinstation de bus en stap uit bij de bushalte Ginkakuji-michi. Daarvandaan moet u nog 10 minuten lopen. Als u van het heiligdom Heian komt, dan neemt u bij de bushalte Bijutsukan de bus in oostelijke richting en stapt u vervolgens uit bij de bushalte Ginkakuji-michi.

Rondom de tempel Kinkakuji

De tempel Daitokuji

De tempel Daitokuji is geheel opgetrokken in de zenstijl. Het tempelcomplex, bestaande uit zeven hoofdgebouwen en 23 kleinere bouwsels, werd in 1324 gesticht. De huidige gebouwen stammen uit het jaar 1479. Zes van de zeven hoofdgebouwen zijn toegankelijk voor het publiek; het fraaiste daarvan is de tempel Daisen-in. De daarin aangebrachte schilderingen zijn deskundig aangebrachte nabootsingen van de oorspronkelijke schilderingen van de zestiende-eeuwse schilder Kano die in de Nationale Musea van Tokyo en Kyoto hangen. Een van de eerste theeceremonieën in deze tempel werd uitgevoerd door de thee-meester Senno Rikyu. Vandaar dat u ook vandaag de dag nog in het nabijgelegen theehuis kunt genieten van een met zorg bereid kopje thee.

De tuin van de Daisen-in is ontworpen door Soami, de man die tevens verantwoordelijk is voor het ontwerp van de beroemde tuin Ryoanji. Men noemt de tuin 'de Grote Oceaan'. Het nauwkeurig geharkte zand dient als rustpunt voor de gedachten.

De tempel Kinkakuji (het Gouden Paviljoen)

Er worden slechts weinig folders voor toeristen verspreid waar geen foto in staat afgedrukt van het prachtige Gouden Paviljoen, gelegen aan de rand van een fraaie vijver. Kinkakuji is een tempel van de zenboeddhistische Rinzaisekte. In 1397 kocht shogun Yoshimitsu het terrein en hij bouwde er vervolgens een gouden paviljoen. Na zijn pensionering als shogun sleet hij hier zijn laatste jaren. Toen Yoshimitsu was gestorven, deden de gebouwen op uitdrukkelijk verzoek van Yoshimitsu dienst als zentempel.

Het paviljoen is representatief voor de gehanteerde architectuur in het Muromachi-tijdperk: het is volledig harmonieus opgebouwd uit in wezen drie verschillende architectonische stijlen. De parterre is gebouwd in de paleisstijl uit het Fujiwara-tijdperk (de Shinden-zukuri stijl). Dit deel van het paviljoen draagt de naam Hosui-in. De eerste verdieping is gebouwd in de stijl van de samoeraihuizen uit het Kamakura-tijdperk. Deze verdieping draagt de naam Choon-do. De tweede verdieping is gebouwd in de Chinese zentempelsfijl, ook wel Kukkyo-cho genoemd. De eerste en tweede verdieping zijn geheel bedekt met bladgoud. Midden op het dak rust een gouden feniks, een mythische vogel die zich laat verbranden op een door de zon aangestoken brandstapel van geurig hout, maar daarna uit de as verjongd herrijst. Deze feniks staat symbool voor de historie van dit gebouw, want ook het Gouden Paviljoen brandde tot de grond toe af. En zoals u ziet is het gebouw, in 1955, vernieuwd uit de as herrezen. In de jaren zeventig en begin jaren tachtig brokkelde het aangebrachte bladgoud langzaam af. Een intensieve restauratie volgde en in oktober 1987 konden de poorten van het tempelterrein weer voor het publiek geopend worden. Het Gouden Paviljoen ligt in de kundig aangelegde tuin Rokuonji. De daarin gelegen vijver draagt de naam 'spiegelvijver'. Als u de weerspiegeling van het paviljoen in het water waarneemt, zal het u duidelijk zijn waarom men voor deze naam gekozen heeft.

De tempel Ryoanji en de daarbijbehorende tuin

Oorspronkelijk werd de tempel Ryoanji gebouwd als villa voor Hoskawa Katsumoto. Aan het einde van de vijftiende eeuw kwam de villa echter in het bezit van de zenboeddhistische Rinzaisekte en ging het gebouw dienst doen als zenklooster. Het huidige gebouw stamt uit 1797, nadat een fel uitslaande brand het oorspronkelijke gebouw had verwoest. Vanaf de waranda, voor het gedeelte dat door de abt wordt bewoond, kan men de wereldberoemde rotstuin zien liggen. De rotstuin belichaamt de spirituele verlichting van zen en reproduceert symbolisch de grootsheid van de natuur. Zonder één enkele plant laat deze tuin de essentie van de natuur zien. Toen tijdens het Kamakura-tijdperk (1185- 1333) de zenfilosofie in Japan werd geïntroduceerd, genoot deze vorm van tuinaanleg een bijzondere populariteit. Immers, zen predikte (en predikt!) de noodzaak om terug te gaan tot de natuur. Deze tuin is van iets latere datum, hij zou rond 1499 in het Muromachi-tijdperk door de schilder en tuinarchitect Soami zijn ontworpen. De tuin, die van een wonderbare schoonheid is, dient alleen ter meditatie en als rustpunt voor de gedachten. Hiertoe heeft Soami in een rechthoek van 24 bij 9 m met een bijna mathematische precisie, vijftien stenen gegroepeerd in vijf hoopjes. De rest van de tuin is gevuld met kleine witte kiezelsteentjes, die uiterst zorgvuldig met een bamboehark in parallelle lijnen zijn getrokken. Rechte lijnen die rondom de stenen overgaan in cirkelvormige. Aan de voet van de steenhopen groeit een zacht, groen mos, het enige kleuraccent in deze zentuin. Al met al een meesterlijk gebruik van een kleine ruimte, waarbij alles wat niet essentieel is, wordt weggelaten en alleen het wezenlijke in de meest eenvoudige vorm wordt weergegeven. U wordt door de tuin uitgenodigd om de stille witte lijnen met de ogen te volgen en zodoende iets te ervaren van het eeuwige dat zich in deze tuin openbaart. Velen laten hun gedachten gaan over de betekenis van de tuin. U kunt de rotsen zien als eilanden in de oceaan van de eeuwigheid (het 'niets' van het zenboeddhisme). Anderen beschouwen de tuin als een tijgerin die haar welpen over een bergstroom loodst. U kunt het ontwerp ook interpreteren als een miniatuurlandschap, waarin de rotsen eilanden voorstellen en het mos een bos moet verbeelden. Het blijven echter interpretaties. De kracht van de tuin ligt in het feit dat eenieder zelf de betekenis van deze tuin kan en mag ontdekken. Die persoonlijke ontdekking is de enige juiste, ook al is iedere interpretatie anders.

Soami heeft met het ontwerp van deze tuin zijn juiste verstaan van het zenboeddhisme tot uitdrukking gebracht. Immers, woorden kunnen de grootsheid hiervan niet overbrengen, maar de zenboodschap kan wel worden verstaan door degene die met een innerlijk oog ziet. Beperkt u zich vooral niet tot alleen de rotstuin. Het gehele tempelterrein ademt een sfeer van rust en is een goed voorbeeld van Japanse tuinarchitectuur. Iedere plant en iedere boom worden met de allergrootste zorg omringd. Tevens kunt u een bezoek brengen aan de 800 jaar oude vijver Kyoyochi (oshidoriiki), met in het midden een kleine tempel, en het theehuis Zoroku (gesloten voor bezoekers). Fraai is het stenen wasbekken Tsukubai, dat u voor het theehuis kunt vinden, waarin karaktertekens zijn uitgehouwen. Ruim vertaald betekenen zij: 'Ik leer slechts om tevreden te zijn'. Een tekst om over na te denken!

Bus en metro Gouden Paviljoen:

-, Tempel Daitokuji: Neem bij het treinstation Kyoto de bus en stap uit bij de bushalte Daitokuji-mae.

Of neem de metro naar het eindstation Kitaoji en wandel daar vandaan, via de straat Kitaoji-dori, in 15 minuten naar de tempel.

-, Tempel Kinkakuji: Neem vanaf het treinstation Kyoto de bus en stap uit bij de bushalte Kinkakuji-michi.

Of wandel vanaf de tempel Daitokuji in westwaartse richting, via de straat Kitaoji-dori (die verderop vloeiend overgaat in de straat Nishioji-dori), in 20 minuten naar de tempel Kinkakuji. U vindt de tempel voorbij de grote bocht in een zijstraat aan uw rechterhand. De tempel Ryoanji en de daarbijbehorende tuin: Neem bij het trein-station Kyoto de bus en stap uit bij de bushalte Ryoanji-mae.

Of loop vanaf de tempel Kinkakuji 15 minuten in zuidwestelijke richting naar het tempelterrein. Onderweg passeert u het Domoto museum.

Uzumasa

Het filmdorp Toei Uzumasa (Eiga-mura)

Ten behoeve van de filmindustrie heeft men in het westelijk deel van de stad Kyoto een traditioneel dorp nagebouwd. Met een beetje geluk bent u tijdens uw bezoek getuige van filmopnamen. U kunt in het filmdorp ook de Film Art Hall (een soort museum) en het filmlaboratorium bezoeken.

De tempel Koryuji

Ten zuiden van het filmdorp ligt de tempel Koryuji, waarin een houten afbeelding van de bodhisattva Miroku staat. Het beeld heeft zijn bekendheid te danken aan de milde gelaatsuitdrukking en de Koreaanse muts. Het is een van de oudste beeldhouwwerken van Kyoto (zesde en zevende eeuw). Het beeld toont een opvallende gelijkenis met de beroemde bronzen bodhisattva Miroku in het nationaal museum van Seoul (Zuid-Korea).

Trein Uzumasa:

-, Toei Uzumasa: Neem op het treinstation Kyoto de JR San-inspoorlijn en stap uit op het treinstation Hanazona (derde halte). Het filmdorp ligt op een loopafstand van 5 minuten ten zuiden van dit treinstation. Of neem de Arashiyamaspoorlijn van de spoorwegmaatschappij Keifuku en stap uit op het treinstation Uzumasa. Het filmdorp ligt op een loopafstand van 5 minuten ten noorden van dit treinstation.

-, De tempel Koryuji: De tempel ligt direct ten zuiden van het filmdorp.

10 prachtige bestemmingen in Kyoto en Japan