West-Honshu

Swipe

Nara

Op een afstand van 42 km ten zuiden van Kyoto ligt de eeuwenoude stad Nara. Zij wordt gezien als de bakermat van de huidige Japanse beschaving. Reeds 300 jaar voor het begin van onze jaartelling regeerden machtige keizers vanuit de Naravlakte over de wijde omgeving. Hun indrukwekkende grafheuvels (de keizerlijke tumuli) liggen overal in het landschap verspreid. Zij zijn de stille getuigen van de lange geschiedenis van dit gebied.

In 710 na Christus besloot keizerin Gemmei om een permanente hoofdstad te vestigen in het noordelijke deel van de Jamatovlakte (de Naravlakte). Voor die tijd moest iedere nieuwe keizer een nieuwe hoofdstad kiezen. Na de dood van een keizer werd het voormalige woon- en leefgebied van deze keizer als onrein beschouwd en werd een nieuwe keizer gedwongen te verhuizen (zie het hoofdstuk 'Geschiedenis; het Nara-tijdperk').

Omdat Chinezen en Koreanen reeds een lange traditie van stedenbouw kenden, mochten zij de stad ontwerpen. Tsjangan stond model en dus werd de stad Heijo-kyo (het huidige Nara) volgens het dambordpatroon aangelegd. De brede straten werden allemaal van noord naar zuid of van oost naar west gericht, waardoor een rechtlijnig stratenplan ontstond. Het voordeel van dit rechtlijnige stratenplan was dat men de stad snel kon opbouwen. Voorts vereenvoudigde het ontstane gridpatroon de uitgifte van grond.

De stad had van noord naar zuid een lengte van 4,8 km en van oost naar west een breedte van 4,3 km en er woonden zo'n 200.000 mensen. De huidige stad heeft rond de 365.000 inwoners, maar beslaat een veel kleinere oppervlakte. Vandaar dat een aantal tempels en paleizen tegenwoordig temidden van een bos of tussen rijstvelden te vinden is. Tijdens hun hoogtijdagen stonden zij echter midden in de toenmalige bebouwde kom.

Nara bleef 74 jaar hoofdstad. In deze periode hadden vier keizers en vier keizerinnen in Nara hun regeringszetel. Tijdens hun regeerperioden kreeg het boeddhisme, mede dankzij de bescherming die de monniken van de overheid genoten, vaste voet aan wal in Japan. De grote boeddhistische kloosters in Nara ontwikkelden zich tot centra van kunst en wijsbegeerte. De rijke en machtige kloosters kregen echter steeds meer politieke macht. Dit is waarschijnlijk de reden geweest dat keizer Kammu in 784 besloot om zijn keizerlijke zetel te verplaatsen naar Heian (het huidige Kyoto). Heden ten dage kunt u in Nara een groot aantal zeer fraaie heiligdommen en tempels bezichtigen die alle hun wortels hebben in de 'gouden eeuw' van Nara.

Het park van Nara

In 1880 besloot de plaatselijke overheid om de woeste gronden rondom de meest bezochte tempels om te vormen tot een park. In het park lopen tegenwoordig circa 1.100 damherten, die in de loop der tijd hun schuwheid hebben verloren, vrij rond. Zij werden in het verleden als heilige dieren beschouwd en iedere jacht op hen was ten strengste verboden. Vandaar dat zij geen angst kennen voor mensen. Het park van Nara ligt ingeklemd tussen de bergen Wakakusayama en Kasuga.

Rondom het park van Nara

Rondom het park staan de tempels Kofukuji, Todaiji en Shin-Yakushiji, het nationale museum en het heiligdom Kasuga.

De tempel Kofukuji

Toen keizerin Gemmei in 710 besloot om naar Nara te verhuizen, liet zij in Asuka de tempel Umayasaha afbreken om deze vervolgens weer in Nara op te bouwen. Men veranderde de naam van de tempel in Kofukuji en hij kwam onder de persoonlijke bescherming van de familie Fujiwara. Op het hoogtepunt van haar roem, in de elfde eeuw, stonden er 175 houten gebouwen op het tempelterrein. Helaas zijn vele ten prooi gevallen aan het vuur. De pagode met drie verdiepingen uit 1143 is fraai van vorm. Indrukwekkend is de 50 m hoge vijf verdiepingen tellende pagode, die oorspronkelijk in 730 werd gebouwd. Helaas ging de pagode door brand voor het nageslacht verloren en moeten wij ons heden ten dage tevreden stellen met deze imposante reconstructie uit 1426. Tegenover deze pagode staat de oostelijke gouden hal (de Tokondo). Opmerkelijk zijn de houten en bronzen beelden die in de Tokondo staan (Nikko en Gekko).

Voorts kunt u een bezoek brengen aan de achtzijdige hal Nan Endo en aan het tempelmuseum. In het tempelmuseum (de Kokuho-kan) staat een verzameling boeddhistisch beeldhouwwerk.

Het nationaal museum van Nara

Het oorspronkelijke museum werd in 1895 geopend en staat bekend als de West Galerij. Het museum werd echter te klein, met als gevolg dat in 1973 de nieuwgebouwde Oost Galerij de deuren opende voor het publiek. Het nationaal museum Nara heeft zich voornamelijk toegelegd op boeddhistische kunst. In het museum is een verzameling beelden, schilderijen, kunstnijverheidsprodukten, kalligrafie (schoonschrijfkunst) en archeologische objecten te zien. In de maand oktober wordt een deel van de collectie uit het schathuis Shosoin (tempel Todaiji) in het museum tentoongesteld.

De tuin Isuien

De tuin Isuien (Isuien-En) ligt 300 m ten noorden van het nationaal museum en 300 m ten zuiden van de tempel Todaiji. Deze tuin beslaat een oppervlakte van 13.481 m2 en is kenmerkend voor het Meiji-tijdperk. De tuin vormt een harmonieus geheel met de achterliggende bergen Wakakusayama en Kasuga. In dit samenspel van cultuur en natuur ligt de grote kracht van de Isuien-En. Binnen de grenzen van deze tuin kunt u het Neiraku kunstmuseum vinden.

De tempel Todaiji

De tempel Todaiji is de bekendste tempel van Nara: op het tempelterrein staan namelijk het grootste houten gebouw en de grootste bronzen boeddha ter wereld.

Het grote houten gebouw draagt de naam Daibutsuden en werd oorspronkelijk gebouwd in de achtste eeuw door keizer Shomu om als thuisbasis te dienen voor de 'grote boeddha'. U betreedt het tempelterrein door de Grote Zuidpoort. In haar zijbeuken staan twee 8 m hoge tempelwachters, die de tempel tegen het kwaad moeten beschermen. Als u deze poort gepasseerd bent, dan ziet u de twee daken tellende hal van de Daibutsuden recht voor u staan. Voor de Daibutsuden staat een 4,5 m hoge, achtzijdige bronzen lantaarn uit de achtste eeuw, die is versierd met sierlijke reliëfs. De Daibutsuden viel in het verleden herhaaldelijk ten prooi aan de vlammen. Het huidige gebouw stamt derhalve uit 1709 en is een derde kleiner dan het oorspronkelijke houten gebouw. Desondanks worden de huidige afmetingen van 49 m hoogte, 57 m lengte en 50,5 m breedte nergens ter wereld geëvenaard. In de hal staat de 'grote boeddha' (de Daibutsu). 'Daibutsu' betekent in het Sanskriet Vairocana (= Universeel Licht). Deze naam duidt de oneindige barmhartigheid van de Boeddha aan voor alle levende wezens. Keizer Shomu liet het beeld maken in de hoop dat de goden als dank zijn land zouden verlossen van een pokkenepidemie. De volledige aristocratie en geestelijkheid van Nara betaalde aan de vervaardiging van het beeld mee. Het 16,2 m hoge beeld weegt 452 ton en werd vervaardigd via de 'cire perdu methode'. Het originele figuur werd van was gemaakt. Men bedekte dit immens grote wassen beeld met klei, dat hard werd toen het opdroogde. Bij verhitting smolt de was en alleen het kleiomhulsel bleef over. In dit omhulsel werd 437 ton gesmolten brons en 130 kilogram gesmolten goud, gemengd met kwikzilver, gegoten. Langzaam maar zeker verhardde dit waarna het omhulsel werd weggehakt en het prachtige beeld van de Daibutsu overbleef. Het beeld is ontworpen door de Koreaan Kuninaka-no-Kimimara en gegoten door Japanners. In 749 was het beeld klaar. Het werd in de loop der eeuwen vele malen gerepareerd. Opvallend is het kleurverschil tussen het hoofd en de rest van het lichaam: het hoofd is namelijk in de zeventiende eeuw opnieuw gegoten. Ook het fraai gesneden houten scherm achter het hoofd van de Daibutsu stamt uit deze tijd. De indrukwekkende handen, alleen de duimen hebben al een lengte van 1,6 m, zijn in de zestiende eeuw vernieuwd. De houding van de linkerhand beeldt de wens uit dat al het lijden van de mens zal ophouden te bestaan. Zijn rechterhand strekt hij uit naar allen in deze wereld die gebukt gaan onder het lijden.

De Daibutsu wordt geflankeerd en beschermd door twee 5,5 m grote, demonen vertrappende hemelwachters; namelijk de westelijke hemelwachter Komokuten en de noordelijke hemelwachter Tamonten. Voor de 'grote boeddha' staat links een houten afbeelding van de Nyoirin Kannon (de bodhisattva der barmhartigheid) en rechts een houten afbeelding van de Kokuzo Bosatsu (de bodhisattva der wijsheid en tevredenheid). Bodhisattva's zijn mensen die boeddha zijn geworden, maar tijdelijk afzien van een plaats in het nirwana. In plaats daarvan blijven zij als verlichte mensen op aarde om de mensheid te dienen. Ten noordwesten van de hal van de 'grote boeddha' bevindt zich de houten schatkamer van keizer Shomu. Zijn kunstverzameling staat in de maand oktober tentoongesteld in het nationaal museum Nara. Ten oosten van de Daibutsuden, aan de voet van de berg Wakakusay- ma, ligt de hal Sangatsudo, waar een groot aantal boeddhistische beelden staat. Fraai is het zeer oude beeld van Fukukenjaku Kannon, de achthandige. In zijn schitterende kroon zijn 20.000 edelstenen verwerkt. Als u de overdekte trap omhoog volgt, dan komt u bij de hal Nigatsudo. In deze hal staan twee afbeeldingen van de bodhisattva der barmhartigheid Kannon (de duizendarmige godin met de elf gezichten). Helaas mogen gewone stervelingen deze beelden niet bezichtigen. Vanaf de galerij van deze op palen gebouwde gebedshal heeft u een goed zicht op het tempelcomplex en het achterliggende Nara.

Het heiligdom Kasuga

Het grote shintoheiligdom Kasuga werd aan de voet van de gelijknamige berg gebouwd om de goden gunstig te stemmen. Men wilde niet dat deze shintogoden verstoord raakten door de bouw van de vele boeddhistische tempels in Nara. Vele mensen hingen beide godsdiensten aan en dus was het van belang dat er voor beide godsdiensten gebedsruimten kwamen. Deze situatie is tot op de dag van vandaag onveranderd gebleven.

De vermiljoenrood gelakte gebouwen kwamen in 768 gereed en liggen in een zeer rustieke en bosrijke omgeving. De toegangspaden naar het heiligdom worden geflankeerd door 1.800 stenen lantaarns. Bovendien hangen er 1.000 bronzen lantaarns aan de gebouwen van het heiligdom, alle geschonken door gelovigen. De lantaarns worden tweemaal per jaar ontstoken tijdens het lantaarnfestival, dat jaarlijks op 3 of 4 februari en op 15 augustus wordt gehouden. De karakteristieke vorm van het dak verraadt Chinese invloeden.

De tempel Shin-Yakushiji

Toen keizer Shomu in 747 ernstig ziek werd, besloot keizerin Komyo een tempel te bouwen om daar te kunnen bidden voor het herstel van de keizer. Deze tempel kreeg de naam Shin-Yakushiji. De hoofdhal (Hondo) van de tempel is een van de weinige gebouwen in Nara die ongeschonden de loop der eeuwen is doorgekomen. Het gebouw is opgetrokken uit hout en leem en bezit een zeer opmerkelijke beeldengroep. Centraal hierin zit de Yakushi-Nyorai, de helende boeddha. Hij wordt omgeven door een hoefijzervormige verhoging, waarop de twaalf godvruchtige generaals (Junisjinso) staan. De beeldengroep is een treffend voorbeeld van het kunstenaarschap uit het Tempyo-tijdperk.

Wandelen rondom het park van Nara:

-, De tempel Kofukuji: Deze tempel ligt op een loopafstand van 5 minuten ten oosten van het treinstation Kintetsu Nara en op een loopafstand van 10 minuten ten oosten van het JR-treinstation Nara.

-, Nationaal museum van Nara: Het museum ligt op een loopafstand van 3 minuten ten oosten van de tempel Kofukuji.

-, De tempel Todaiji: Deze tempel ligt op een afstand van 800 m ten noordoosten van de tempel Kofukuji of op een loopafstand van 15 minuten ten noordoosten van het treinstation Kintetsu Nara.

-, Het heiligdom Kasuga: Dit heiligdom ligt op een afstand van 1.000 m ten zuidoosten van de tempel Todaiji (houd tijdens de wandeling de heuvels aan uw linkerzijde aan). U kunt vanaf een van de treinstations ook de bus nemen en uitstappen bij de bushalte Kasugataisha-mae. Vanaf deze bushalte moet u nog 15 minuten lopen voordat u het heiligdom bereikt.

-, De tempel Shin-Yakushiji: Deze tempel ligt op een loopafstand van 10 minuten ten zuidwesten van het heiligdom Kasuga.

Nishinokyo (West-Nara)

De tempel Toshodaiji

De tempel Toshodaiji is, evenals de tempel Shin-Yakushiji, een fraai voorbeeld van de heersende architectuur in het Tempyo-tijdperk. De tempel werd gesticht door de Chinese Ganjin, een voorname monnik uit de Tang-dynastie. Hij kwam naar Japan op persoonlijk initiatief van keizer Shomu. De reis van China naar Japan verliep niet zonder problemen; Ganjin deed er twaalf jaar over om de oceaan over te steken. Vijf-maal keerden de natuurlijke elementen zich tegen hem en moest hij onverrichterzake terugkeren. Pas de zesde keer bereikte hij het beoogde doel en kon hij zich voegen bij het hof van de keizer. Helaas had hij tijdens deze laatste reis zijn gezichtsvermogen verloren. Ganjin werd een van de belangrijkste boeddhistische leraren in Japan. Hij werd in 759 door de keizer aangesteld als abt van het nieuw gebouwde tempelcomplex Toshodaiji. Onder zijn bewind groeide de tempel uit tot een van de belangrijkste boeddhistische centra van de achtste eeuw. In de noord-oosthoek van het tempelterrein kunt u zijn graf bezoeken en in de zogenaamde stichtershal staat een beeld van hem. Het is de oudste nog bestaande afbeelding van een persoon die u in Japan kunt vinden. Helaas is het maar zelden toegestaan om het beeld te bezichtigen. Centraal op het tempelterrein staat de hoofdhal, waar zich een 3,7 m hoge afbeelding van de 'grote boeddha' bevindt. In het houten scherm achter dit beeld zijn honderden kleinere boeddhabeelden uitgesneden en in de vele bijgebouwen zijn nog tientallen andere metershoge boeddhabeelden te bewonderen.

De tempel Yakushiji

De tempel Yakushiji stond oorspronkelijk in Asuka. Het werd daar aan het eind van de zevende eeuw opgericht op verzoek van keizer Tenmu. In deze tempel bad hij tot Yakushi (de helende boeddha) om genezing voor zijn vrouw. Het bidden had het gewenste resultaat, met als gevolg dat zij de keizer na zijn dood kon opvolgen als keizerin Jito. Toen de hoofdstad verplaatst werd naar Heijo, het hedendaagse Nara, verhuisde men de tempel naar zijn huidige locatie.

De uit drie verdiepingen bestaande, 44 m hoge Oostelijke Poort (de Toto) is het enige gebouw dat de tand des tijds heeft doorstaan. Alle andere gebouwen zijn meermalen door brand verwoest. De Westelijke Pagode (de Saito) werd pas in 1981 gereconstrueerd. Zeer bekend is de bronzen Yakushi-triade. Voor het aangezicht van deze drie beelden heeft keizer Tenmu zijn gebeden hemelwaarts gericht. De Yakushi-triade werd aan het einde van de zevende eeuw in brons gegoten. In het midden ziet u Yakushi. Hij wordt geflankeerd door twee bodhisattva's, onder wie Nikko. U vindt de Yakushi-triade in de hoofdhal van het complex. In de zenhal Toindo staat een afbeelding van Sho-Kannon. Het is haar taak om hongerige zielen te redden van de ondergang. Haar jeugdige uitstraling verraadt Indische invloeden. Voor de schildering van Kichijoten, de godin van vrede, geluk en schoonheid, heeft volgens de overlevering keizerin Komyo model gestaan.


Trein en  bus West-Nara:

Toshodaiji en Yakushiji: Neem bij het treinstation Kintetsu Nara de bus richting Horyu-ji en stap uit bij de bushalte Toshodaiji-mae of de bushalte Yakushiji-mae.

Of neem vanaf het treinstation Kintetsu Nara de Kintetsu Naraspoorlijn en stap uit op het treinstation Yamato-Saidaiji. Stap op dit station over op de Kintetsu Kashiwaraspoorlijn en stap uit op het treinstation Nishino- kyo. Vanaf hier kunt u de tempels lopend bereiken. De tempel Toshodaiji ligt 1.000 m ten noorden van de tempel Yakushiji. Beide liggen op de westelijke oever van de rivier Akishino.

De tempel Horyuji

De tempel Horyuji werd in 607 gesticht door prins Shotoku Taisji, een vooraanstaand volgeling van de boeddhistische leer (zijn afbeelding is gedrukt op de bankbiljetten van 10.000 yen). Thans staat de tempel in een zuidwestelijke buitenwijk van de stad en bevat hij het oudste nog bestaande gebouw van hout.

In de 45 gebouwen op het tempelterrein is een grote rijkdom aan onvervangbare kunstwerken gehuisvest. In de loop der eeuwen heeft men de tempel steeds uitgebreid. Vandaar dat u hier verschillende stijlen uit verschillende perioden uit de Japanse geschiedenis kunt vinden. Opvallend in de oudste bouwwerken is de invloed van de Chinese religieuze architectuur. Des te groter is hun waarde als u bedenkt dat de meeste historische religieuze bouwwerken in de Volksrepubliek China tijdens de Culturele Revolutie zijn vernietigd. Het tempelterrein bestaat uit twee delen: het westelijke terrein (de Saiin) en het oostelijke terrein (de Toin). Een statige pijnbomendreef leidt naar de hoofdingang (Nandamon) van het westelijke terrein, waar de gouden hoofdhal en een vijf verdiepingen tellende pagode staan. De gouden hoofdhal is het oudste nog bestaande gebouw van hout in de wereld en herbergt perfecte beeldhouwwerken uit de zevende eeuw, zoals de bronzen Sjakatriade, een Yakushi- boeddha, een Amida-boeddha, houten afbeeldingen van Kichijoten en Bisjamon en de vier hemelwachters. In de winter van 1949 ontstond er brand in de gouden hoofdhal, waarbij de bekendste Koreaanse muurschilderingen die Japan bezat, werden vernietigd. De huidige schilderingen zijn reconstructies. Resten van de oorspronkelijke schilderingen worden in het betonnen tempelmuseum Daihozoden tentoongesteld. In ditzelfde museum kunt u onder meer de Kudara Kannon bewonderen. Dit Koreaanse beeldhouwwerk is beroemd om de zachtmoedige gelaatsuitdrukking. Via de poort Todaimon kunt u het oostelijke terrein (de Toin) bereiken. Centraal op dit terrein staat de achtkantige 'zaal der dromen' (de hal Yumodono), waar prins Shotoku over de sutra's mediteerde. Als hij een passage niet begreep, dan verscheen er een gedaante die de prins de moeilijke tekst verklaarde, tenminste, zo luidt de legende. Opmerkelijk is de houten afbeelding van de Yumedono Kannon. Even fraai is het zevende-eeuwse beelddhouwwerk van de Miroku Bosatsu, dat in de nonnentempel Chuguji wordt bewaard.

Trein en bus Horyuji:

 Neem bij het treinstation Kintetsu-Nara de bus en stap na 45 minuten uit bij de bushalte Horyuji-mae.

De tempel Hasedera

Halverwege de helling van de berg Hase ligt het tempelcomplex Hasedera. Vanaf de toegangspoort leidt een trap van 400 treden naar de hoofdhal, waar een 8 m hoge, elfhoofdige afbeelding van Hase Kannon staat, die in de achtste eeuw uit hout werd gesneden. Vanaf het terras van de hoofdhal heeft u een fraai zicht op het omliggende gebergte. Vanaf eind april tot en met begin mei komen veel mensen naar deze tempel om te kunnen genieten van de uitbundig bloeiende pioenrozen. In het tempelmuseum bewaren de aanhangers van de Sjingonsekte hun tempelschatten.

Trein Hasedera:

Neem op het treinstation Kintetsu Nara de trein en stap na 1 uur uit op het treinstation Hasedera. Vanaf dit station loopt u in 15 minuten naar het tempelterrein.

10 prachtige bestemmingen in Nara en Japan