Prince Edward Island

Swipe

PEI National Park

Vanuit Cavendish in Annes Land aan de noordkust van de Canadese provincie Prince Edward Island loopt de belangrijkste toegangsweg naar het Prince Edward Island National Park, meestal kortweg als PEI National Park aangeduid. Er zijn echter in totaal zes ingangen, alle aan Route 6. Het is een natuurgebied tussen New London Bay in het westen en Tracadie Bay in het oosten langs de kust van de Gulf of St. Lawrence. Bovendien ligt wat verder naar het oosten, aan St. Peters Bay bij Greenwich, ook nog een stuk (waarover meer op de pagina over de oostelijke noordkust van de provincie Prince Edward Island).

Het gaat om een bijzonder kustlandschap dat door eb en vloed, weer en wind voortdurend onderhevig is aan veranderingen. Er zijn rode en witte stranden, tere duinenrijen, rotsen van zandsteen, zoutwatermoerassen, zoetwaterpoelen, bossen en culturele locaties als Green Gables House (zie de aparte pagina over Cavendish) en Dalvay-by-the-Sea (zie hieronder). Archeologische vondsten hebben aangetoond dat inheemse Mi’kmaq-mensen er al meer dan veertienhonderd jaar geleden vertoefden en voor hen andere bevolkingsgroepen tot minstens tienduizend jaar terug. De Franstalige Acadiërs waren in de eerste helft van de achttiende eeuw de eerste Europeanen die hier kwamen, eind achttiende eeuw en in de eerste helft van de negentiende eeuw arriveerden veel Schotten en Ieren. Door het park lopen enkele fiets- en wandelroutes langs uitkijkplatforms en informatiepanelen. Op de stranden wordt veel gezocht naar mosselachtige weekdieren en na een storm gaan boeren er Irish moss (een zeewiersoort) halen.

Informatiecentra en campings

Bezoekerscentra met exposities zijn in Cavendish en Greenwich. Dat in Cavendish is dagelijks open van half mei tot begin september, dat in Greenwich dagelijks van begin juni tot eind september. Bij de zes toegangen zijn kiosken waar informatie is te krijgen; die zijn geopend van begin juni tot eind augustus. Er zijn twee campings: eentje bij Cavendish (open van half juni tot eind september) en eentje bij Stanhope (open van half juni tot half november). Het park zelf is het hele jaar toegankelijk.

Dalvay-by-the-Sea

Aan de oostkant van het natuurgebied is het beschermde historische monument Dalvay-by-the-Sea. Dit is in 1895/1896 gebouwd in opdracht van de toenmalige president-directeur van Standard Oil (Esso) Alexander MacDonald. Nadat de villa diverse keren van eigenaar was gewisseld, werd het gebouw in de jaren 1930 een hotel. In 1938 kreeg de federale overheid het in handen. Het doet nog steeds dienst als hotel.

10 prachtige bestemmingen in PEI National Park en Oost-Canada