New Brunswick

Swipe

Ten oosten van Fredericton

Op deze pagina enkele bezienswaardigheden in het gebied ten oosten van Fredericton, hoofdstad van de Canadese provincie New Brunswick. Over de hoofdstad zelf is er een aparte pagina.

Oromocto

Gagetown Military Museum

Een van de grootste militaire trainingsbases van het Britse Gemenebest is de Canadian Forces Base Gagetown en die ligt bij Oromocto, aan de oostkant van Fredericton. Daarover is het een en ander te bekijken in het Gagetown Military Museum. Hier zijn tientallen exposities over onder meer militaire uniformen, wapens en voertuigen uit diverse oorlogen en vredesmissies waarbij Canadese soldaten betrokken zijn geweest. Het museum zit in gebouw A-5. De toegang is via de hoofdpoort van deze basis aan Broad Road.

Minto

Internment Camp Heritage Museum

Vanuit het ten oosten van Oromocto gelegen Gagetown vaart een gratis veer over de St. John River naar Lower Jemseg. Daar kom je in een waterrijk gebied met kleine en grote meren, stromen en moerassen. Grand Lake is er verreweg het grootste meer. Aan de noordwestkant daarvan ligt het dorp Minto. Hier bevindt zich het New Brunswick Internment Camp Heritage Museum met gegevens over een van de 26 interneringskampen die gedurende de Tweede Wereldoorlog in Canada zijn geweest, Camp 70 aan Richibucto Road/Route 10 even buiten dit dorp bij Ripples. Eerst werden hier joodse vluchtelingen uit het verscheurde Europa tijdelijk ondergebracht. Later werden er krijgsgevangenen gehuisvest, met name opvarenden van Duitse en Italiaanse koopvaardijschepen en sympathiserende Canadezen. Van het kamp zelf is niet veel meer over. In het museum is echter precies te zien wat er was en hoe het functioneerde. Onder meer is er een maquette en zijn er originele voorwerpen. Het is gehuisvest op de onderste verdieping van het gemeentehuis aan 420 Pleasant Drive en het is open van eind juni tot eind augustus.

Museum and Information Centre

Minto ligt in een gebied waar al in de achttiende eeuw steenkool in dagbouw gedolven werd. Naar men zegt was dit de eerste plek in Noord-Amerika waar dat zo gebeurde. Nog altijd wordt hier steenkool gewonnen, maar nu ook met tunnels uit diepere lagen onder de grond. Over deze en andere lokale en regionale zaken zijn exposities in het Minto Museum and Information Centre. Dat zit in een opgeknapt voormalig stationsgebouw uit 1904 aan 187 Main Street. Displays zijn er ook over de geschiedenis van het dorp, de spoorwegen en de bosbouw. Er staat een personeelswagon van Canadian National naast. Open van begin juli tot begin september.

10 prachtige bestemmingen in Ten oosten van Fredericton en Oost-Canada