Newfoundland and Labrador

Swipe

Rond White Bay

Tussen de westelijke strook met het noordelijke schiereiland en het oostelijke Avalon-schiereiland ligt het grote midden van het Island of Newfoundland in de Canadese provincie Newfoundland and Labrador. Dat is een woest gebied, rijk aan meren en wouden, leeg wat betreft menselijke bewoning op enkele dorpenclusters langs de kusten na. Er zijn enkele uitgestrekte wildreservaten en het nationale park Terra Nova. De Trans-Canada Highway passeert die leegte aan de noordzijde. Aan de noordkusten zijn enkele historische regio’s, sommige teruggaand tot de Cabot-periode en andere betreffende de voorvaderen van inheemse bevolkingsgroepen. De meeste dorpjes aan de zuidkust zijn alleen per kustvaarder bereikbaar. Er lopen maar een paar wegen door het gebied zuidwaarts, met name naar de streek rond de Fortune Bay (zie de aparte pagina daarover). Op deze pagina het gebied rond de White Bay aan de noordwestelijke kant.

Baie Verte

Het Great Northern Peninsula wordt van het grote midden gescheiden door de White Bay. Aan de oostkant daarvan is het Baie Verte-schiereiland. Hier zijn enkele bezienswaardigheden van inheemse afkomst en voorbije goede tijden. Verder is het vooral visserij wat de klok slaat en wordt het schiereiland de geboorteplaats van de mijnbouw van de provincie genoemd. Het is van oorsprong Frans gebied; er komen dan ook nogal wat Franse namen voor.

Miner’s Museum

Belangrijkste plaats is Baie Verte in het noorden. Dat was het centrum van een omvangrijke mijnbouwindustrie. Tot 1995 werden er zwavel, koper, asbest en goud uit de grond gehaald. Het Baie Verte Peninsula Miner’s Museum aan Route 410 heeft hierover exposities. Onder meer is er een soort tunnel gebouwd die het idee geeft dat je in een mijn afdaalt. Ook is er een display over de eerste mijnbouw in de Dorset Eskimo Quarry bij Fleur de Lys (zie hierna). Het museum staat op de locatie van de Terra Nova Mine die eind negentiende en begin twintigste eeuw in bedrijf is geweest. Open van begin juni tot eind augustus.

Walvissen en ijsbergen

In het gebouw van het Miner's Museum aan Route 410 zit ook het toeristenbureau voor het schiereiland. Daar is informatie te vinden over bootexcursies die in de maanden juni tot en met september vanuit dit dorp worden gemaakt naar ijsbergen en walvissen.

Fleur de Lys

Dorset Eskimo Quarry

Aan het noordelijke eind van Route 410 ligt in het dorp Fleur de Lys de Dorset Eskimo Quarry. Dat is een steengroeve waar zestienhonderd jaar geleden al speksteen gedolven werd voor potten, lampen, gereedschappen, wapens, beeldjes en sieraden. De plek is nu een nationaal historisch monument. Plankiers en uitkijkplatforms geven een kijkje in de geulen en gaten waar die inheemse bewoners gebeiteld en gehakt hebben. Een bezoekerscentrum laat zien wat het allemaal is en wat er bij opgravingen zoal werd gevonden. Er zijn ook displays over eerdere bewoners van deze streek, de Maritime Archaic-Eskimo’s van vijfduizend jaar geleden, en over het Franse verblijf aan de French Shore (zie ook de aparte pagina daarover). Dat centrum staat naast de steengroeve. Open van begin mei tot eind oktober, in september en oktober echter alleen op werkdagen.

10 prachtige bestemmingen in Rond White Bay en Oost-Canada